Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Chcielibyśmy poinformować odwiedzających nasz ą stronę internetową, że postanowiliśmy ponownie stanąć w szranki z innymi organizacjami i ubiegać się o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wiemy już, że konkurencja jest olbrzymia. Wraz z nami aplikuje kilka tysięcy innych organizacji. Doszliśmy jednak do wniosku, że do odważnych świat należy. Po złożeniu programu do oceny przez asesorów Funduszu nasze Stowarzyszenie może tylko wygrać. Jeśli zyskamy przychylność oceniających, to mamy środki na organizację obozu; jeśli nasz program będzie słabszy od innych, to zyskujemy doświadczenie w pisaniu projektów, które na pewno wykorzystamy w przyszłości.