Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

W dniach 21.03. do 23.03.2012 r. jeden z naszych wychowawców wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Trzydniowe szkolenie dotyczyło podstawowych umiejętności przygotowywania i pisania projektów na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie ponad 20 godzin szkoleniowych zapoznaliśmy się ze sposobem aplikowania o środki finansowe z PO KL. Najcenniejszym doświadczeniem było wstępne przygotowanie wniosku w Generatorze wniosków. Jesteśmy przekonani, że każdy sposób nauki i podnoszenia umiejętności jest bardzo ważne i pomoże nam lepiej realizować zadania statutowe.