Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Dziękując za wsparcie i okazane dobro, którego doświadczamy każdego dnia, w imieniu członków Stowarzyszenia oraz naszych wychowanków, kierujemy do Państwa te oto życzenia.