Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie "Region Aktywnych Organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy nadzieję, że udział w tym programie przyniesie nam korzyści zwłaszcza w zakresie nabycia nowych umiejętności związanych ze zorganizowaniem pracy naszego Stowarzyszenia. Będziemy starali się wykorzystać do maksimum możliwości płynące z udziału w programie, tak aby poprawić skuteczność naszych działań,  a w przyszłości uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacją prowadzącą program jest Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z Katowic.