Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Uchwała nr 2/11 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 18.02.2011 roku w sprawie opłaty za usługi hostingowe - opłata za stronę internetową.

§ 1.

Zgodnie z Rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenia „Przyjaciel” Zarząd postanawia dokonać opłaty za usługi hostingowe konieczne do prowadzenia i administrowania strony internetowej w kwocie 184,50 zł. na rzecz firmy Home pl. Sp. J. w Szczecinie.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.