Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Uchwała nr 4/11 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 18.03.2011 roku w sprawie pomocy finansowej dla Dawida XXXX.

§ 1.

Zgodnie z Rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenia „Przyjaciel” Zarząd postanawia wesprzeć podopiecznego Domu Dziecka w Piekarach Śląskich Dawida XXXX kwotą w wysokości 500,00 zł, w tym 370,00 kaucji zwrotnej, jako należności związanej z kosztami organizacyjnymi wyjazdu na praktykę zawodową.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.