Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

W dniu 6. kwietnia w Sali Kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się spotkanie w ramach programu "Region Aktywnych Organizacji - Mobilne centra informacji i wspierania NGO".

Jak wiecie Stowarzyszenie Przyjaciel jest uczestnikiem tego Programu. W spotkaniu wzięli udział: pani Dorota Syjut - z katowickiego KAFOS-u, która jest koordynatorką programu na terenie Piekar Śląskich, Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Stanisław Korfanty, pani Barbra Gruszka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz - co nas zdziwiło - nielicznie reprezentowane NGO`sy z terenu Piekar Śląskich.

Spotkanie poświęcone było przybliżeniu programu "Region Aktywnych Organizacji - Mobilne centra informacji i wspierania NGO". Okazało się, że wśród organizacji obecnych na sali tylko nasze stowarzyszenie jest uczestnikiem programu oraz złożyło aplikację konkursową w jego ramach. Wydaje się, że szanse zaistnienia w konkursie i zdobycie pomocy coacha oraz środków finansowych w konkursie są duże. Cieszymy się z tego bardzo. Na pewno skrzętnie będziemy korzystać z możliwości płynących z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.