Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Uchwała Nr 3/11 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 18.02.2001 roku w sprawie otwarcia rachunku pomocniczego oprocentowanego w Alior Banku.

§ 1.

Zgodnie z Rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenia „Przyjaciel” Zarząd postanawia złożyć wniosek w Alior Banku o utworzenie dodatkowego rachunku bankowego – rachunku lokacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.