Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Chcąc być organizacją nowoczesną, budzącą zaufanie darczyńców i sponsorów oraz by móc korzystać ze środków publicznych pozyskiwanych w ramach konkursów ogłaszanych przez administrację rządową czy też samorządową postanowiliśmy, że w tym miejscu będziemy publikować sprawozdania z naszej działalności.

Będą to zarówno sprawozdania merytoryczne, a więc te o podjętych przez nas działaniach na rzecz naszych dzieci, jak również sprawozdania finansowe pokazujące całą naszą gospodarkę finansową. Będzie tu można zapoznać się jak wykorzystujemy pieniądze powierzone nam przez donatorów, czy też te, które uzyskamy w ramach postępowań konkursowych. Sprawozdania finansowe będą  pokazywały również, jakie koszty własne generuje Stowarzyszenie. Będziemy robić wszystko, aby te koszty zminimalizować.

Mamy nadzieję, że transparentność Stowarzyszenia "Przyjaciel" będzie naszą szczególną cechą, która zbuduje zaufanie do nas i przekona firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz instytucje publiczne, że warto nam powierzyć środki pieniężne na wykonywanie naszych zadań statutowych.