Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Jakiś czas temu pisaliśmy o zdobyciu grantu w Fundacji Banku Zachodniego w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Nasz projekt została zaakceptowany przez oceniających programy i otrzymaliśmy grant w wysokości 4000,00 złotych na pomoc dla dwójki naszych podopiecznych - nazwijmy ich Jaś i Małgosia.

Jaś i Małgosia są dziećmi wymagającymi długotrwałej pracy terapeutycznej, aby mogły lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej. Oboje są bardzo miłymi maluchami, które jednak nie radzą sobie z emocjami. Dzięki temu grantowi mam szansę na rozpoczęcie pracy z nimi. Dzieci będą pracować z terapeutami Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, który przekształcił się w Katowicki Instytut Psychoterapii. Bardzo chcielibyśmy kontynuować tę pracę tak długo, jak będzie to konieczne. Wiemy już, że pieniądze, które otrzymaliśmy w ramach tego konkursu są niewystarczające, ale jesteśmy pewni, że znajdziemy kolejne środki, które pozwolą nam pomóc Jasiowi i Małgosi normalnie żyć. Wystartujemy w kolejnej edycji konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Jeśli natomiast, ktoś z czytających tę notkę chciałbym wesprzeć Jasia i Małgosię, to prosimy o kontakt z nami.