Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Niestety, nie udało się wygrać konkursu na projekt innowacyjny w dziedzinie promowania kultury wśród dzieci i młodzieży ogłoszony przez Fundację Orange.

Podpisaliśmy List intencyjny ze Stowarzyszeniem Kulturapia na współudział w programie, którego autorem było tarnogórskie stowarzyszenie. Konkurencja była jednak bardzo silna. Projekt nie znalazł uznania w oczach jurorów. Mamy jednak nadzieję, że nasze kontakty z Kulturapią przyniosą niedługo ciekawe efekty.