Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Uchwała Nr 6/11 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zakupu biletów lotniczych dla podopiecznych Domu Dziecka w Piekarach Śląskich.

§ 1.
Zgodnie z rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenie "Przyjaciel" Zarząd postanawia wyasygnować kwotę potrzebną na zakup biletów lotniczych dla dwójki podopiecznych piekarskiego Domu Dziecka na lot do Madrytu na okres wakacji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.