Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Uchwała Nr 7/11 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 02.08.2011 roku w sprawie organizacji dwudniowej wycieczki turystycznej w Gorce.

§ 1.
Zgodnie z rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenie "Przyjaciel" Zarząd postanawia wyasygnować kwotę potrzebną na organizację wyjazdu 12-osobowej grupy młodzieżowej na dwudniową wycieczkę krajoznawczo-turystyczną w Gorce na trasie Koninki-Turbacz-Nowy Targ.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.