Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Uchwała Nr 1/12 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 04.01.2012 roku w sprawie druku kalendarza firmowego oraz wizytówek firmowych Stowarzyszenia "Przyjaciel".

§ 1.
Zgodnie z rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenie "Przyjaciel" Zarząd postanawia wyasygnować kwotę potrzebną na druk kalendarza oraz wizytówek promujących Stowarzyszenie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.