Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Uchwała Nr 2/12 Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciel" z dnia 20.01.2012 roku w sprawie organizacji wycieczki do Warszawy.

§ 1.
Zgodnie z rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenie "Przyjaciel" Zarząd postanawia wyasygnować kwotę potrzebną na organizację wyjazdu na wycieczkę do Warszawy.

 § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.