Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Poniżej zamieszczone zostały skany: bilansu za rok 2011; rachunku wyników za rok 2011; zestawienie zbiorcze za rok 2011.