Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Uchwała nr 5/11 Zarządu Stowarzyszenie Przyjaciel z dnia 21.04.2011 roku w sprawie pomocy finansowej dla Rafała XXX.

§ 1.
Zgodnie z Rozdziałem 4. punkt 38. Statutu Stowarzyszenia „Przyjaciel” Zarząd postanawia udzielić pomocy finansowej podopiecznemu Domu Dziecka w Piekarach Śląskich Rafałowi XXXX w związku z jego wnioskiem z dnia 20.04. bieżącego roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.