Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Z pewnym opóźnieniem publikujemy nasze sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Mam nadzieję, że wystarczającym usprawiedliwieniem będzie czas, w którym te dokumenty publikujemy - okres wakacyjno-urlopowy. Zwłoka pewnie do wybaczenia. Poniżej można zapoznać się z całością informacji przekazanej do odpowiednich instytucji.